هاست اشتراکی لینوکس

100MB

0 تومان
100MB
پهنای باند ۵۰۰ مگ
بک‌آپ: -
SSL رایگان
پارک دامین: -
دامین اضافی: -

200MB

45,000 تومان
200MB
پهنای باند نامحدود
بک‌آپ: هفتگی
SSL رایگان
پارک دامین: نامحدود
دامین اضافی: -

500MB

59,000 تومان
500MB
پهنای باند نامحدود
بک‌آپ: هفتگی
SSL رایگان
پارک دامین: نامحدود
دامین اضافی: -

1000MB

89,000 تومان
1000MB
پهنای باند نامحدود
بک‌آپ: هفتگی
SSL رایگان
پارک دامین: نامحدود
دامین اضافی: -

2000MB

119,000 تومان
2000MB
پهنای باند نامحدود
بک‌آپ: هفتگی
SSL رایگان
پارک دامین: نامحدود
دامین اضافی: یک

5000MB

179,000 تومان
5000MB
پهنای باند نامحدود
بک‌آپ: هفتگی
SSL رایگان
پارک دامین: نامحدود
دامین اضافی: یک