هاست حرفه‌ای لینوکس ایران

100MB

0 تومان
100MB
پهنای باند ۵۰۰ مگ
بک‌آپ: -
SSL رایگان
پارک دامین: -
دامین اضافی: -

500MB

109,000 تومان
500MB
پهنای باند نامحدود
بک‌آپ: هفتگی
SSL رایگان
پارک دامین: نامحدود
دامین اضافی: دو

1000MB

159,000 تومان
1000MB
پهنای باند نامحدود
بک‌آپ: هفتگی
SSL رایگان
پارک دامین: نامحدود
دامین اضافی: دو

2000MB

189,000 تومان
2000MB
پهنای باند نامحدود
بک‌آپ: هفتگی
SSL رایگان
پارک دامین: نامحدود
دامین اضافی: چهار

5000MB

219,000 تومان
5000MB
پهنای باند نامحدود
بک‌آپ: هفتگی
SSL رایگان
پارک دامین: نامحدود
دامین اضافی: چهار

10000MB

309,000 تومان
10000MB
پهنای باند نامحدود
بک‌آپ: هفتگی
SSL رایگان
پارک دامین: نامحدود
دامین اضافی: چهار

20000MB

439,000 تومان
20000MB
پهنای باند نامحدود
بک‌آپ: هفتگی
SSL رایگان
پارک دامین: نامحدود
دامین اضافی: چهار